Nữ sinh Hưng Yên nhập viện vì bị bạn đánh hội đồng