Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị xem xét cho thôi Ban giám hiệu vụ nữ sinh bị đánh