Giáo viên phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh vì phạt học sinh quỳ