Toàn cảnh vụ ca sĩ làm chết người bằng tỏi khi ngáo ma túy