Ngàn người xuống phố đón năm mới 2016 tại TP. Hồ Chí Minh