Tòa tháp 23 tầng đổ sập sau một trận gió ở Trung Quốc