Thượng đỉnh Mỹ - Triều - 3 hãng hàng không Việt ký kết 21.3 tỷ với các tập đoàn Hoa Kỳ