Siêu thị Auchan tan hoang - Phá hoại, xé thức ăn, cướp hàng... quá xấu hổ!