Khách Trung Quốc tranh nhau vơ vét hoa quả ở Việt Nam