Chó nghiệp vụ Quân đội Việt Nam - Những chiến binh đặc biệt