Vietnam's Got Talent 2016 - Tiết mục hát Opera đỉnh cao nhận nút vàng - Đặng Thị Phương Anh