Vietnam's Got Talent 2014 - Chú Ếch Con - Ngô Phương Bích Ngọc