Trùm tội phạm đeo mặt nạ, giả làm con gái để trốn tù