Trố mắt với xe bọc thép 1 người lái nhỏ nhất thế giới