Thấy thí sinh quá sexy, giám khảo nổi máu dê xin hun 1 cái