Vietnam's Got Talent 2014 - Cô giáo mầm non nhảy HipHop - Lan Anh & Tùng Lâm