Rèn một thanh kiếm chỉ từ chiếc đinh sắt, quá ảo diệu!