Phương pháp trồng hành tây cực kỳ đơn giản bằng chai nhựa