Nokia và Sony - Những kẻ lập dị đáng khen giữa rừng MWC 2019