Kỳ lạ - Phát hiện máy bay khổng lồ dưới ao tôm ở Bến Tre