Jun Vũ diễn xuất phim Tháng Năm Rực Rỡ bằng tiếng Thái với Hoàng Yến Chibi