Cuộc sống của người dân Hà Nội thay đổi trong đợt rét đậm