Bạn muốn hẹn hò - MC cũng bó tay với anh chàng quá khích