Vietnam Idol 2015 - Tập 2 - Sẽ Thôi Mong Chờ - Hot girl đám cưới Hạnh Kenny