Trần Thị Thanh Thúy - Bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2018 - FIVB WCH Qualification (AVC)