[Thuyết Minh] Tương lai của loài người khi trái đất ngừng quay