The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng - Nơi Anh Không Thuộc Về, Hai Cô Tiên - Isaac