Thanh niên Trung Quốc thiêu sống chú chó con đáng thương