[Official MV] Em Về Đi Em - Hoa Vinh, Đạt G ft Trịnh Đình Quang