[Official MV] Đắng Lòng Thanh Niên - Only C, Lou Hoàng, Avatar Boys