[Official MV] Cô Gái M52 - Huy ft Tùng Viu - Phiên bản học đường