Người tiên phong hát bolero bằng tiếng Anh cùng bé Quốc Linh kết hợp hay như nuốt đĩa - Người Bí Ẩn