Người dân Thái đua nhau cover đoạn hát của Chi Pu trong Friend Zone và cái kết