Ngọc Hoa chơi xuất thần giúp Bangkok Glass giành HCĐ Cup CLB Châu Á