Mi Mix Alpha giá 65 triệu và màn hình không thể tin nổi