Kinh ngạc chú chó thôi miên người tại Britain's Got Talent