Khám phá chuyên cơ mặt đất Lexus LX570 nhập Mỹ cũ bán lại giá 7.3 tỷ đồng