Hai thánh ăn nổi tiếng Nhật Bản cùng trổ tài ăn 4.2 kg bát mỳ nóng bỏng