Giới trẻ mọc lông trên cơ thể như thế nào? - Phỏng vấn phố đi bộ