Đôrêmon (phiên bản mới) - Con trai của Nobita và Xuka