Báo chí quốc tế nói gì sau chiến thắng của U23 Việt Nam