Ông già tự chế siêu tàu hỏa để ngồi đi chơi (1)

1